Dzień otwarty dla gimnazjalistów

21 marca 2017 roku naszą szkołę bardzo licznie odwiedzili gimnazjaliści z sieradzkich i podsieradzkich szkół.
Byli to uczniowie z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum Katolickiego w Sieradzu oraz uczniowie z Burzenina,Brzeźnia, Brąszewic, Goszczanowa, Zadzimia , Wróblewa, Klonowej, Chlewa, Pęczniewa, Zapolic, Warty, a także Zduńskiej Woli.
Łącznie było to ok. 500 osób.
Młodzież szkół gimnazjalnych została zapoznana z działalnością Klubu Europejskiego działającego przy I LO w Sieradzu, a w szczególności z projektem edukacyjnym: Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).