Unijna obronność: Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz wzmocnienia współpracy

Co robi Parlament Europejski, by wzmocnić unijną obronność? Przedstawiamy przegląd najważniejszych działań.

Defense story pic_ 

68% Europejczyków chciałoby, by Unia Europejska podejmowała więcej działań w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony – wynika z badania Eurobarometru przeprowadzonego w marcu 2017 roku.

Eurobarometr 2016
Eurobarometr 2016

   

Polityka obronna leży w gestii państw członkowskich UE. Posłowie uważają, że powinny one okazać polityczne zobowiązanie, podnieść inwestycje, dzielić się informacjami, łączyć wysiłków i współpracować na poziomie europejskim, by lepiej chronić obywateli. To pozwoliłoby stworzyć synergię między ich działaniami, uniknąć dublowania nakładów i podnieść skuteczność działań z korzyścią dla wszystkich – bez tworzenia wspólnej europejskiej armii.

7 czerwca Komisja Europejska opublikuje kolejny dokument poświęcony refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej – tym razem publikacja będzie dotyczyła unijnej obronności i polityki bezpieczeństwa.


Nakłady na obronność
Pod względem wydatków na obronność Unia Europejska zajmuje drugie miejsce na świecie: w 2016 roku Stany Zjednoczone wydały na obronność 546 mld euro (w cenach bieżących), UE – 206 mld euro, a trzecie w ranking Chiny – 131 mld euro.

W listopadzie 2016 roku posłowie wezwali w rezolucji, by państwa UE dążyły do przeznaczenia 2% PKB na wydatki na obronę (obecnie tylko Grecja, Estonia i Wielka Brytania osiągnęły lub przekroczyły ten poziom) oraz łączyły swoje zasoby, bo obecnie rynek zbrojeniowy w UE jest rozdrobniony i przez to niewydajny.

26,4 mld euro wynosi szacunkowy koszt braku działań na szczeblu europejskim w zakresie obronności i bezpieczeństwa (w wyniku dublowania, nadwyżki zdolności produkcyjnych i barier w zamówieniach w sektorze obrony)

Europosłowie wzywają UE do wspólnej polityki obronnej UE i wzmocnienia istniejących misji obronnych.

Inwestycje w badania
Pod wpływem kryzysu gospodarczego drastycznie spadły wydatki na badania i rozwój w dziedzinie obronności. Chociaż unijny budżet nie może zastąpić wydatków państw członkowskich w dziedzinie obrony, to moze wspomóc te unijne stolice, które prowadzą wspólne badania. By zmaksymalizować wyniki tych działań, w listopadzie 2016 roku Komisja Europejska zaprezentowała Europejski plan działania w sektorze obrony zawierający m.in. propozycję utworzenia Europejskiego Funduszu Obrony. Parlament Europejski w rezolucji z grudnia 2016 roku pozytywnie przyjął plan finansowania takich projektów, które stanowią wartość dodaną dla unijnej obronności.


Główna zasada: współpraca
W marcu br. w rezolucji o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony posłowie stwierdzili, że przepisy Traktatu z Lizbony nie stoją na przeszkodzie do zacieśnienia współpracy obronnej, ale potrzebna jest do tego wola polityczna.

W tej samej rezolucji Parlament wezwał też wzmocnienia i dofinansowania Europejskiej Agencji Obrony, pełniejszego wykorzystania stałej współpracy strukturalnej (zapis z Traktatu Lizbońskiego umożliwiający niektórym krajom członkowskim bliższą współpracę wojskową) i objęcia nią grup bojowych Unii Europejskiej (siły szybkiego reagowania pod kontrolą Rady Unii Europejskiej).
Europejskie armie wykorzystują różne rodzaje uzbrojenia, które często nie są ze sobą nawzajem kompatybilne, co utrudnia współpracę wojskową w ramach UE. Posłowie uważają, że ten problem wymaga większej uwagi. Zasugerowali także, że ministrowie obrony państw członkowskich mogliby spotykać się, aby skuteczniej koordynować swoje plany i przeprowadzać coroczny przegląd w zakresie obronności (Coordinated Annual Review on Defence, CARD).


Sytuacja międzynarodowa i wzajemna obrona
Przemiany geopolityczne w sąsiedztwie UE, terroryzm, zagrożenia cybernetyczne i niepewność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne sprawiają, że współpraca państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa jest coraz bardziej niezbędna. Zarówno Traktat o Unii Europejskiej (art. 42.7), jak i Traktat Północnoatlantycki (art. 5) mówią o obowiązku udzielenia pomocy zaatakowanemu sojusznikowi. Choć posłowie opowiadają się za „strategiczną autonomią” na poziomie Unii Europejskiej, to w opinii Parlamentu Europejska Unia Obronna wzmocniłaby partnerstwo z NATO i powinna być rozwijana w tym duchu.


Debata o przyszłości integracji europejskiej
Do końca czerwca Komisja Europejska opublikuje pięć dokumentów, które mają służyć refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej. Każdy z nich ma być poświęcony konkretnemu tematowi: społecznemu wymiarowi Europy, globalizacji, unii gospodarczej i walutowej, obronie i finansom. Dokumenty mają zawierać pomysły i scenariusze dla Europy w 2025 roku – nie będą to jednak konkretne propozycje. Inicjatywa zostanie podsumowana w połowie września, kiedy Jean-Claude Juncker wygłosi w Parlamencie Europejskim coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji na stronie źródłowej: http://www.europarl.europa.eu


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s